Bruņotas un ugunsdrošas stikla paketes

Drošības stikls

Drošības stikls kalpo cilvēku veselības, dzīvības un īpašuma aizsardzībai. Mēs piedāvājam ložu necauršaujamos un ugunsdrošos stiklus. Bruņu, jeb ložu necauršaujamie stikli aizsargā cilvēka veselību un dzīvību telpās un automašīnās. Tie nodrošina vienpusīgo redzamību, skaņu izolāciju, ir pret noklausīšanos un ziņkārīgiem skatieniem.

Ugunsdrošie stikli

Ugunsdrošie stikli ugunsgrēka gadījumos uz konkrētu laiku nodrošinās gāzu, karstuma, liesmu neizplatīšanos ēkā. Aizsardzības ilgums ir atkarīgs no ugunsdrošā stikla klasifikācijas veida. Šādiem logiem nav paredzēta virināšana, tāpēc tos uzstāda neapdzīvojamās telpās.

    Nosūtīt pieprasījumu

    Izvēlne